Αντικατάσταση από εμφυτεύματα δοντιών που έχουν χαθεί (μερική ή ολική απώλεια).