Ενημέρωση των ασθενών για τη στοματική τους κατάσταση, τρόπος βουρτσίσματος, χρήσιμα προϊόντα για το σωστό βούρτσισμα καθώς και αγωγή για τη διατήρηση και βελτίωση της καλής στοματικής υγείας.