Το Ιατρείο καλύπτει όλο το φάσμα των οδοντιατρικών παροχών της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης με σκοπό την αντιμετώπιση και αποκατάσταση όλων των ασθενών που μας εμπιστεύονται.