Η οδοντική προσθετική έχει σκοπό τη διατήρηση και επανόρθωση των δοντιών με εκτεταμένες βλάβες (στεφάνες) καθώς και την αναπλήρωση ελλειπόντων δοντιών (γέφυρες).

Επίσης η οδοντική προσθετική μεριμνά και για ασθενείς με εκτεταμένες βλάβες χρησιμοποιώντας την κατασκευή μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών.