Εξαγωγές, αφαίρεση έγκλειστων και ημιέγκλειστων σωφρονιστήρων, αφαίρεση κύστεων κ.λ.π.