Λευκάνσεις, όψεις πορσελάνης, όψεις ρητινών, εμφράξεις ρητινών (λευκά σφραγίσματα), ολοκεραμικά συστήματα και γενικά ότι έχει σχέδη με τη δημιουργία ενός αισθητικού αποτελέσματος χωρίς να παραβιάζεται η υγεία των συμμετεχόντων ιστών.